Hiệu chuẩn nhiệt độ cho thiết bị đo bằng hồng ngoại

Chi tiết

BB 500 / BC 300

Thiết bị lý tưởng cho đảm bảo chất lượng và sản xuất. Thiết bị hiệu chuẩn với khả năng ứng dụng rộng rãi và có thể xách tay cho thiết bị hồng ngoại (BB 500)  và các cảm biến nhiệt độ (BC 300).

Đặc trưng thiết bị

            Thiết bị hiệu chuẩn cho thiết bị đo hồng ngoại

            Độ phát xạ 0.95 (BB 500).

            Khoảng nhiệt độ BB 500: +50°C ... +500 °C

            Khoảng nhiệt độ BC 300: +33°C ... +300 °C

            Thiết bị hiệu chuẩn có thể cầm tay

                                               Thông số kỹ thuật

Khoảng hiệu chuẩn

+50°C ... +500°C (BB 500)

+33°C ... +300°C (BC 300)

Độ phân giải

0.1 °C

Độ phát xạ

>0.95 (BB 500)

Độ ổn đinh (BB 500)

±0.1°C +50°C ... +100°C

±0.2°C +101°C ... +350°C

±0.4°C +351°C ... +500°C

Độ ổn định  (BC 300)

±0.5°C

Nhiệt độ làm việc

0°C ... +40°C

Màn hình hiển thị

LED

Nguồn cấp

230VAC

Kích thước

180 x 114 x 233 mm(L x W x H)

Trọng lượng

3500 g

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.